EVERY ACCOMPLISHMENT STARTS WITH THE DECISION TO TRY

IT-världens stjärnor

Daniel Andersson

Claes Järvman

Jonas Fredriksson

Marie Stavtorp

Sofia Södermark

Joakim Jungwirth

Victoria Nyqvist

Kristoffer Porsemo

David Berg

Eva Hjertström

Sanna Toll Åberg

Fredrik Mansfeld

Birgitta Uppström

Michael Swanson

Maria Thoresson

Stefan Söderquist

Thomas Andersson

Jonny Hawsho

Sara Forsman

Denki Pang

Joakim Rengbrandt

Mia Salonen

Bo Gson Ljung

Philip Falkenberg

Kjell Olander

Ari Basha

Homan Shaharki

Jessica Menzoyan

Niklas Mattsson

Sanna Tångberg

Med omfattande interna och externa verktyg för karriärutveckling bygger vi våra konsulters kompetens för att säkerställa ett högt anseende hos våra kunder. Med denna strategi kan sQy leverera specialisttjänster med mycket hög kvalitet.

Vi ger kraften att transformera och transformeras till både kunder och medarbetare. Vi skapar värden för alla genom att hela tiden växa tillgången på talang och tillgängliggöra den för de som önskar att ta del av den.

Projektledning / Management-tjänster

Vi är vana vid projektledning och tjänster som syftar till att åstadkomma någon form av genomgripande förändring i en verksamhet. Det kan vara effektivisering, verksamhetsutveckling eller införande av nya verksamhetskritiska IT-system. I regel påverkas ett stort antal intressenter, många gånger med motstridiga krav, önskemål och behov, något som ställer stora krav på professionell projektledning och god kravhantering.

Verksamhetsanalys & Kravledning

Redan tidigt i ett projekt krävs en noggrann verksamhetsanalys i form av informationsmodellering (vara överens om innebörden på begrepp), processkartläggning (beskriva verksamhetens flöden) och beslut kring verksamhetsregler (verksamhetens verktyg för att styra sina processer). När ett IT-stöd ska upphandlas eller utvecklas krävs kravinsamling. En övergripande kravstruktur tas fram, som detaljeras. Både funktionella krav och inte minst krav på kvalitet (icke-funktionella krav) hanteras.

Test & Testledning

Oavsett roll i projekt eller systemförvaltning är vi starkt präglade av test vilket säkerställer att det vi gör alltid är konkret, tydligt och framför allt testbart. Testledning kräver både teknisk och social kompetens. Med teknisk kompetens menar vi bland annat förmågan att ta fram en god testdesign och att analysera krav- och designspecifikationer. Men testledarens sociala egenskaper är minst lika viktiga, både för att kunna leda och skapa engagemang i den egna arbetsgruppen och för att kunna etablera en bra kommunikation med andra medlemmar i projektet.

Javautveckling

Java är grunden för i stort sett alla typer av nätverksanslutna applikationer och den globala standarden för utveckling och leverans av inbäddade applikationer, mobilapplikationer, spel, webbaserat innehåll och programvara för företag. Med över 9 miljoner programutvecklare runt om i världen kan du med Java på ett effektivt sätt utveckla, distribuera och använda spännande nya applikationer och tjänster. Java finns överallt. Det finns i bärbara datorer, på datacentraler, i spelkonsoler, i superdatorer för forskningsändamål, i mobiltelefoner och på Internet!